Thermal Spray


Thermal Spray Coatings, een thermisch spuitproces voor allerhande oppervlaktebehandelingen.

Thermal Spray coatings

Thermal spray coatings (TSC) is de verzamelnaam voor alle oppervlaktebehandelingen door middel van een thermisch spuitproces. 

Met deze techniek wordt op een substraat een deklaag aangebracht.

We spreken van een koud proces omdat de gebruikelijke substraattemperatuur varieert van 50 tot 200°C. Hierdoor zal geen vervorming, structuurverandering of opmenging plaatsvinden.

Plasmajet heeft volgende atmosferische processen in huis:

Proces    Kenmerk    Typische coating
Plasmaspuiten     Hoge temperatuur    Keramische coatings
HVOF    Hoge snelheid    Wolframcarbide coatings
Boogspuiten    Groot oppervlak    Metallische coatings
Vlamspuiten    Eenvoudig proces    Metallische coatings