Boogspuiten


Elektrisch draadspuiten is een simpel, snel en economisch spuitproces.

Boogspuiten

Elektrisch draadspuiten is een simpel, snel en economisch spuitproces.

Het gebruikt twee metallische draden als coating materiaal. De draden worden elektrisch geladen met tegengestelde polariteit en in een pistool gevoerd tegen gelijke, gecontroleerde snelheid. Als de draden samenkomen ontstaat er een boog waarbij voldoende warmte ontstaat en de toppen van de draden continu afsmelten. Perslucht blaast het gesmolten metaal op het substraat om zo een coating te vormen.

Enkele kenmerken

  • Deeltjessnelheid: ±150m/s
  • Boogtemperatuur:4000°C
  • Hoge depositiesnelheid: 8-20kg/u

Typische materialen

  • Metalen
  • Nikkel-aluminium
  • Roestvast staal